قابل توجه کاربران محترم تیزفایل: لطفا جهت کسب درآمد از سیستم همکاری در فروش محصولات سمعی و بصری تیزفایل، از آدرس https://shop.tizfile.com استفاده بفرمایید.

انتخاب سرویس

اشتراک دانلود
 • فضای هاست 120 GB
 • پشتيباني از نرم افزارهاي دانلود
 • دانلود بدون معطلی و با سرعت بالا
 • عدم نمایش تبلیغات
 • دانلود نامحدود
 • حذف فایل 15 روز پس از آخرین دانلود
انتخاب
اشتراک دانلود و آپلود
 • دارای امکانات اشتراک دانلود
 • آپلود از سایت های دیگر
 • آپلود از طریق FTP
 • آپلود نامحدود
 • امکان کسب درآمد
 • حذف فایل 90 روز پس از آخرین دانلود
انتخاب
اشتراک لینک مستقیم
 • دارای امکانات اشتراک دانلود
 • دارای امکانات اشتراک دانلود و آپلود
 • ماندگاری فایل ها
 • ارایه لینک مستقیم برای هر فایل
 • ساخت لینک با دامنه شما
 • عدم حذف فایل
انتخاب
بررسی کد تخفیف

انتخاب فضا و مدت اشتراک

یک ماهه
انتخاب
سه ماهه
انتخاب
شش ماهه
انتخاب
یکساله
انتخاب
یک ماهه
انتخاب
سه ماهه
انتخاب
شش ماهه
انتخاب
یکساله
انتخاب
یک ماهه
انتخاب
سه ماهه
انتخاب

فاکتور

نام کاربر کابر مهمان
محصول انتخابی
قیمت
تخفیف
پرداختی